Skip to content

เครื่องมือช่าง ไฟฟ้า

March 22, 2012

เครื่องมือช่าง ที่มีฉนวนหุ้ม 2 ชั้นนั้น จะใช้ปลั๊กแบบ 2 ขา และจะมีแผ่นป้ายกำกับบอกว่า เป็นเครื่องมือแบบมีฉนวนหุ้ม 2 ชั้น ซึ่งถ้าเป็นของยุโรปจะเขียนเป็นเครื่องหมาย เครื่องมือช่าง ไฟฟ้าแบบนี้มีความปลอดภัยพอสมควร ปกติเครื่องมือไฟฟ้าแบบมีฉนวนหุ้ม 2 ชั้น ระบบไฟฟ้าของมอเตอร์จะถูกหุ้มด้วยฉนวนแบบพิเศษ ซึ่งเป็นตัวป้องกันไฟฟ้ารั่วอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้น เครื่องมือช่าง ชนิดนี้จึงไม่ต้องต่อสายลงดิน ทั้งภายนอกและภายในของเครื่องมือไฟฟ้าจะต้องสะอาดปราศจากสิ่งสกปรกหรือ เปื้อนน้ำมันซึ่งเป็นตัวทำให้ไฟฟ้ารั่วได้ ห้ามนำ เครื่องมือช่าง ไฟฟ้าแบบมีฉนวนหุ้ม 2 ชั้นไปใช้งานขณะที่ฝนตก

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: